Почистване на тоалетна

почистване на тоалетнаУслугата почистване на тоалетна е разработена по начин, който е удобен и изгоден както за собствениците и обитателите на жилища, така и за големите сградите с различен брой санитарни възли. Навсякъде действаме отговорно и съобразно санитарните разпоредби и нуждите и условията във всеки обект. Тази услуга може да се ползва както еднократно, така и като абонамент.

Тоалетната – място с огромни изисквания

Тоалетната, както в частните домове, така и в големите обществени сгради е помещението, което крие най-сериозен риск за човешкото здраве. Тя е идеалната среда за развитие на бактерии и болестотворни микроорганизми, към които можем да добавим и вредното въздействие на плесените и техните спори. Основното почистване на тоалетни е задължително, особено когато се използват от голям брой хора с различни хигиенни навици, някои от които са и преносители на заболявания.

Рефлекс М предлага професионално почистване на тоалетнаПоискай оферта

Как процедираме?

Когато сме повикани да почистим една или различен брой тоалетни, ние не се фокусираме единствено върху тоалетната чиния. Вниманието ни е насочено към цялото помещение, в това число подове, стени, мивки, смесителни батерии, бидета и писоари, когато са налични такива. При всеки отделен компонент от санитарното оборудване, ние прилагаме различна стратегия, така че да постигнем безупречна хигиена, осигурявайки приятна и безопасна среда за своите клиенти.

Професионалното почистване на тоалетна покрива всеки детайл от санитарния възел. Ние обработваме с подходящите антибактериални препарати, както пода и стените, така и фугите между плочките. Почистването на фугите е особено важно, тъй като фугиращите смеси не разполагат със защитен слой, който да предотврати проникването на микроби във вътрешността, както е при керамичните плочки – теракота и фаянс.

Почистването на обществени тоалетни е най-голямото предизвикателство за нас, не само заради по-големия брой санитарни възли в сградата. Използването на тоалетните от голям брой посетители, е най-рисков фактор за разпространението на зарази. В този случай следваме стриктно всички указания на санитарните власти, като наред с почистването, извършваме и съответната дезинфекция на помещенията.

При почистване на тоалетни в обществени сгради обръщаме специално внимание на писоарите и стените около тях. Обработката се извършва с висококачествени професионални препарати, способни да елиминират напълно всички познати на човека микроби и бактерии. По същия начин се третират и тоалетните чинии, които се обработват изцяло (отвън и отвътре), заедно с пространството около тях.

Професионалното почистване на тоалетна включва и хигиенизиране на мивките и смесителните батерии. При тях често е нужно и премахване на варовиковите образувания. Третирането с антисептични средства е задължително и при този компонент от санитарния възел. Препаратите, с които работим не само почистват добре, но и осигуряват дълготрайна антибактериална защита, за безопасно последващо използване на тоалетната.

Свържете се с нас за Почистване на тоалетна

Запитване: