Блог: Статии от блога

Предлагаме на Вашето внимание интересни статии относно услугите за професионално почистване в София предлагани от Рефлекс М.

Как да изберем фирма за почистване?

За да сме сигурни, че ще имаме най- качествената почистваща услуга от фирма за почистване, е най-добре да разчитаме на препоръки от познати, които вече са използвали почистващи услуги. Също така е добре да се провери в уеб пространството дали преобладават положителните мнения за дадена фирма за почистване. В сайтовете за колективно пазаруване се предлагат ваучери за почистване на дома на много по-ниски цени,  това  обикновено е за сметка на качеството. За еднократно почистване, е добре клиентът да поиска оферта, в която да са описани всички дейности, които ще бъдат извършени. Ако се направи предплащане, трябва да бъде издаден и съответния платежен документ. При абонаментно почистване, сключването на договор е абсолютно задължително. Преди да се договорят условията по договора за почистване, фирмата за почистване трябва да направи оглед на  офиса или дома, за да изготви оферта,...

Почистване на офис мебели

Извършването на почистване на офиса не се свежда единствено до почистване на офис техниката, пода и бюрата. Наложително е да се отдели необходимото внимание и на мебелите. Повечето хора имат погрешно изградена представа за офис мебелите. Според тях, в това число се вписват единствено бюрата и столовете. При почистване на офис мебели се включва и процедурата по почистване на всички рафтове, шкафове, кресла и дивани. Недоброто поддържане на външния вид на мебелите ще намали доверието от страна на Вашите клиенти. Едва ли някой би работил с компания, която не обръща внимание на собствения външен вид на помещенията и имиджа си.

Препоръчително е почистването на мебелите в офиса да се извършва от професионалисти. Прието е, че хората, които работят в офиса не разполагат с достатъчно време и професионални средства, за да извършат качествено почистване. От заетите работещи може да се изисква единствено опазване на чистотата в...

Почистване на офис техника

Почистването на всеки офис включва дейности като избърсване на прахта от бюрата, почистване на подовите настилки, измиване на стъклата и дограмата на прозорците. Неизбежно е и самото почистване на офис техника. То трябва да бъде извършвано всеки ден или в най – лошия случай, веднъж всяка седмица. Макар повечето хора да не осъзнават това, събралата се прах и нечистотия са една от основните причини за най – честите повреди на офис техниката. За да се осигури дълга и безпроблемна експлоатация на машините се препоръчва поддръжката да бъде извършвана от специалисти.

Почистването на техниката в офиса обхваща всички компютри, телефони, принтери и ксерокс машини. Всеки един електроуред, който се използва ежедневно за нуждите на офиса трябва да бъде почистван след края на работния процес. Почистването на компютрите е наложително. То може да бъде извършвано от самите служители, но се препоръчва тази дейност да бъде оставяна в...